QTH Biddinghuizen JO22uk

 

Biddinghuizen is een dorp in Oostelijk Flevoland, in de Nederlandse provincie Flevoland.

De kern is één van de drie dorpen van de gemeente Dronten en telt 6138 inwoners.

In 1963 is Biddinghuizen ontstaan. Het dorp is vernoemd naar een verdwenen dorp met dezelfde naam, in 790 voor het eerst genoemd als Bidningahusum. Op 10 oktober 1963, ruim 50 jaar geleden, kwam de familie Heijmink als eerste bewoners in Biddinghuizen wonen.

Het hart van Biddinghuizen wordt gevormd door kerkelijk centrum De Voorhof, de plek van de protestantse kerk en de R.K. Bonifatiusparochie. Tegenover de kerk liggen meerdere winkels die in het dagelijks levensonderhoud voorzien. Een gestileerde afbeelding van een ijsvogel vormt het logo van het Flevolandse dorp.

_________________________________________________________________________________________________________

Biddinghuizen is a village in Eastern Flevoland, in the Dutch province of Flevoland.

The core is one of the three villages of the municipality of Dronten and has 6138 inhabitants.

Biddinghuizen was founded in 1963. The village is named after a disappeared village of the same name, first mentioned as Bidningahusum in 790. On October 10, 1963, more than 50 years ago, the Heijmink family were the first residents to live in Biddinghuizen.
The heart of Biddinghuizen is formed by the ecclesiastical center De Voorhof, the site of the Protestant church and the RC Boniface parish. Opposite the church are several shops that provide for daily living. A stylized image of a kingfisher forms the logo of the Flevoland village.

(Bron:Wikipedia)